Seminář a školení pro Český klub bezpečnostních služeb - Projektování bezpečnostních systémů

Seminář a školení pro Český klub bezpečnostních služeb - Počítačové sítě pro bezpečnostní aplikace 1

Náplní předmětu Elektronické instalace budov I (TGT25E) je především seznámení se základy fungování lokálních a vzdálených počítačových sítí tak, aby absolvent tohoto předmětu byl schopen samostatné invenční a bezpečné práci na současných počítačových sítích. Počítačová síť se tak pro absolventa předmětu stane nástrojem, který dokáže na úrovni zaškoleného uživatele plně využívat, bude seznámen s principy fungování počítačové sítě, základními síťovými prvky a riziky, které plynou z práce na lokální i vzdálené počítačové síti.

Garant: Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.